Thời gian: 3 tuần
Phần mềm sử dụng: Rhino

Học sinh nghiên cứu, thiết kế, tạo mô hình, tinh chỉnh và in 3D một bộ cờ. Xem các bộ cờ vua mẫu.

Bước một: Tìm hiểu về cờ vua

Học sinh tìm hiểu lịch sử cờ vua và hình dạng các các quân cờ từ khi board game ra đời. Tiếp theo, chọn quân cờ mình thích, thiết kế mười ảnh dạng infographic về hình dạng hoặc chất liệu của quân cờ đó, sau đó sử dụng những dữ kiện tìm được về chất liệu và hình dạng cờ để thuyết trình trước lớp.

Bước hai: Phác thảo bộ cờ

Dựa trên ý tưởng, học sinh phác thảo bộ cờ trên giấy, hãy nhớ cờ phải theo một phong cách nhất định và phải liên kết chặt chẽ với nhau. Cũng đừng vẽ tỉ mỉ quá mà quên mất khả năng máy in cũng có hạn nhé.

Học sinh cần lưu ý độ mịn và mỏng của các nét vẽ, tránh đặt yêu cầu quá cao vì khả năng máy in có hạn. Tổng cộng sau cùng, mỗi học sinh phác thảo đủ mười bản vẽ chi tiết 3D bộ cờ của mình và trình bày trước lớp.

Bước ba: Chọn một bộ cờ và ứng dụng phần mềm Rhino thảo luận 10 mẫu và phát triển bản vẽ

Học sinh bàn với giáo viên và chọn ra một bộ để in thành mô hình từ đất sét dẻo sau này, sau đó quan sát và chỉnh sửa để phác thảo bản vẽ Rhino. Bản vẽ Rhino không chỉ giúp in ra con cờ với kích thước chuẩn mà còn để kết xuất ra sản phẩm cuối cùng sau khi thêm hiệu ứng màu và ánh sáng. Cuối bước này, học sinh phải kết xuất được một file *stl về bộ cờ của mình để đưa file này ra máy in 3D.

Bước bốn: In 3D thành phẩm

Chọn màu cho sợi filament, cắt và in thành phẩm 3D hoàn chỉnh trên máy in. Không nên tự chỉnh sửa thành phẩm nếu không được hướng dẫn chuyên sâu.

Bước năm: Thiết kế hộp đựng cờ

Học sinh thiết kế hộp đựng cờ sau khi xem xét các yếu tố thiết kế, xử lý bề mặt hộp, nội thất và ngoại thất của hộp. Sau cùng, mỗi học sinh cần thiết kế một hộp đựng cờ đầy đủ và ngăn nắp.

Bước sáu: Chia sẻ thiết kế bộ cờ

Ghi chép quá trình in và chia sẻ thiết kế bộ cờ lên trang YouMagine. Mỗi sinh viên sẽ viết một bản tường thuật gồm các phần: giới thiệu bộ cờ, các bước tiến hành, cài đặt thông số máy in và thông số thiết kế.

Một số thiết kế tham khảo:

in một bộ cờ vua 3D

Bộ cờ vua của William Hurst được kết xuất

in một bộ cờ vua 3D

Bộ cờ vua của Fred Kaems được kết xuất

in một bộ cờ vua 3D

Bộ cờ vua của Lucas Kohler được kêt xuất

in một bộ cờ vua 3D

Bộ cờ vua của John Behn được kết xuất

in một bộ cờ vua 3D

Bộ cờ vua của Victoria Silva được kết xuất