Tôi đã làm việc với Yue Tang và Yusi Gao, giáo viên tiếng Hoa lớp VIII tại Trường Brearley, trong một dự án Xingming Yin (con dấu tên cá nhân). Trong lịch sử và hiện tại, Yin là một con dấu hoặc tem được sử dụng để chứng minh danh tính trên các tài liệu, hợp đồng, bản vẽ hoặc những thứ tương tự xem trọng quyền tác giả.

Thiết kế 3D và in Xingming Yin

Vật liệu

 • Sharpies
 • Tinkercad hoặc Morphi
 • Hộp mực dấu
 • Giấy

Yue và Yusi đã phân bổ ba tiết học để các học sinh thiết kế một con dấu trên Tinkercad, in tên của họ lên con dấu và sử dụng máy in 3D để in con dấu đó. Bao gồm các bước:

Thiết kế 3D và in Xingming Yin
 • Tạo một thiết kế vẽ tay.
 • Sử dụng Photoshop để tách mực.
 • Lật hình ảnh theo chiều ngang.
 • Xuất dưới dạng JPG.
 • Chuyển đổi JPG sang SVG (với trình duyệt chuyển đổi trực tuyến.)
 • Nhập SVG vào Tinkercad.
 • Đặt SVG lên một hộp.
 • Cắt và in 3D
Thiết kế 3D và in Xingming Yin

Để xem các slide được chia sẻ với những cô gái Brearley, giúp họ điều hướng các bước Photoshop và Tinkercad theo tốc độ của họ và các slide từ bài thuyết trình về dự án này được trình bày tại NYCISTk6 meetup với các giảng viên công nghệ khác từ các trường NYC, ghé xem blog của Karen.

Thiết kế 3D và in Xingming Yin