Thời lượng: 30 phút/buổi
Trình độ: Sơ cấp
Phần mềm: Tinkercad

Cách sử dụng các tính năng

Tự thiết kế với một từ nhờ các công cụ và mẫu hình trên Tinkercad.

  • Mẫu hình cơ bản
  • Văn bản
  • Lỗ
  • Chiều cao
  • Nhóm

Thiết kế theo chủ đề

  • Chọn một chủ đề chẳng hạn như TỰU TRƯỜNG trong tuần lễ trường công giáo
Tinkercad
  • Liên kết với một mùa trong năm
Tinkercad

Mùa đông

  • Thiết kế cho kỳ nghỉ

Chủ đề kỳ nghỉ

Trước tiên học sinh sẽ tập sơn trên một mô hình cố định trước, để khô sau đó quan sát tính thẩm mỹ. Sau này các con đã có thể tự sơn lên nhiều mẫu mô hình khác nhau làm quà tri ân Ngày của Mẹ.