Tổng quan về công nghệ in 3D đang được ứng dụng như thế nào trong giáo dục, dạy học STEM tại Việt nam và thế giới. Các tài liệu phục vụ cho giảng dạy chủ đề in 3D, STEM tại trường học.

Các chủ đề In 3D trong lớp học
Các bài giảng mẫu chủ đề In 3D
Câu chuyện thành công
Các tài liệu khác