Chuyên mục: Giáo dục

Công nghệ in 3D của Ultimaker hiện đang được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ phát triển tư duy, khả năng sáng tạo của các em nhỏ cũng như được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu tại các trường cao đẳng , đại học trên toàn thế giới.
Ứng dụng in 3D trong trường cấp I
Ứng dụng in 3D trong trường cấp II
Ứng dụng in 3D trong trường cấp III
Ứng dụng in 3D trong trường đại học, cao đẳng