Danh mục: Ứng dụng của in 3D trong lĩnh vực giáo dục, dạy học

Công nghệ in 3D đang được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ phát triển tư duy, khả năng sáng tạo của các em nhỏ cũng như được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu tại các trường cao đẳng , đại học trên toàn thế giới. Công nghệ in 3D là một xu hướng đang ngày càng phát triển trong các nhà trường trên toàn thế giới cho việc ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo chủ đề, giáo dục STEM vv...

Ứng dụng in 3D trong trường cấp I

Ứng dụng in 3D trong trường cấp II

Ứng dụng in 3D trong trường cấp III

Ứng dụng in 3D trong trường đại học, cao đẳng