Shining3D là nhà sản xuất máy in 3D nổi tiếng đến từ Trung Quốc với nhiều loại máy in 3D tương ứng với các công nghệ in sau:

Công nghệ SLA (Stereolithografie):

iSLA-650 Pro

iSLA-650
Kích thước in: 650 x 600 x 400 mm

iSLA-450 Pro

iSLA-450
Kích thước in: 450 x 450 x 350 mm

iSLA-350


Kích thước in: 350 x 350 x 300 mm

Công nghệ SLS (Selective Laser Sintering)

EP-C7250

EP-C7250
Kích thước in: 700 x 700 x 500 mm

EP-C5050

EP-C5050
Kích thước in: 500 x 500 x 500 mm

EP-P3850

EP-P3850
Kích thước in: 380 x 380 x 500 mm

Công nghệ DMLS (Direct metal laser sintering)

EP-M250

Máy in 3D EP-M250 SLM
Kích thước in: 250 x 250 x 300 mm

EP-M100T


Kích thước in: 120 x 120 x 80 mm