Thời lượng: 50 phút
Phần mềm: OpenSCAD
Trình độ: Sơ cấp

cây tùy chỉnh

Đây là bài giới thiệu về nền tảng OpenSCAD thuộc mảng kiến thức lớp 2, bài học yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trong khuôn khổ 50 phút thực hành tại phòng lab máy tính. Học sinh sẽ học cách di chuyển (xoay, thu phóng) vật thể 3D và xuất / export ra file in 3D (xuất ra hình ảnh và tệp / file *.STL).

Đầu tiên, học sinh nhận bảng ghi chép dữ liệu từ giáo viên, ghi lại sự thay đổi của một trong 3 tham số và phác họa mô hình 3D theo thông số quan sát được. Sau đó, giáo viên giao bài tập nhóm cho học sinh (bối cảnh có thể cho học sinh tưởng tượng đội mình là đội thiết kế 3D của công ty) xác định chức năng của 3 thông số, nhận mô hình cây thật từ giáo viên và tạo lại mẫu cây đó trên phần mềm.

Sau khi đối chứng với mẫu cây gốc, giáo viên cho học sinh tự thiết kế cây theo ý thích

Giáo viên phải nhắc học sinh: sử dụng thông số quá lớn có thể gây chậm máy tính và thậm chí khóa máy in

Không bắt buộc: Giáo viên cho học sinh xuất tệp cây tự thiết kế của các con, chia sẻ qua USB Stick, upload lên Internet etc.. để các nhóm khác tham khảo và bố mẹ cũng thấy được thành quả của con. Hết buổi học, giáo viên có thể cho học sinh đem mẫu cây về nhà để xem thêm.

Bảng thiết kế cây 3D

Thay đổi giá trị và nhập lại bên dưới

Nhấn phím F5 và vẽ mẫu hình theo thiết kế.

Thử thay đổi một giá trị cùng lúc.

Mẹo sử dụng phần mềm OpenSCAD:

1. Thay đổi giá trị bên trái, nhấn F5 để xem thay đổi bên phải.

2. Quay mô hình qua phải

– Nhấp chuột trái và kéo để xoay vật thể

– Nhấp chuột phải và kéo để di chuyển vật thể

– Phóng to hoặc thu nhỏ sử dụng bánh lăn trên chuột

– Quay về chính giữa mô hình bấm Ctrl + P

– Bấm Ctrl + 0 để xem ở chế độ đường chéo

3. Chọn tab View ở trên cùng để hiển thị các trục nếu cần.

4. Chọn tab Design để xuất dưới dạng hình ảnh …

Tệp mẫu cây OpenSCAD:

//   Pine tree
//   simple version


/* [basic parameters] */
//Number of "twigs", or radial fins
number=1; //[2:20]

//Number of branches.
//This effects curve, make 1 for no curve, make higher than 4 to see a nice cubic curve
branches=1; //[1:12]

//Tree branch over hang (notch branches)[mm]
overhang=0; //[0:10]