Eventuri phát triển hệ thống ống nạp cho  dòng Audi RS ranger và M-Power BMW ranger. In 3D cho phép họ thiết kế linh hoạt hơn và có khả năng thử nghiệm chức năng và độ vừa khít của ống nạp. Với in 3D, Eventuri có thể vận hành nhanh chóng các phần nạp,cho phép đạt thiết kế hoàn hảo với tốc độ cao.

Hiệu suất vận hành ống nạp

Bilal Mahmood đã thành lập Eventuri khi ông nhìn thấy một khoảng trống trong thị trường ô tô cho các hệ thống ống nạp chất lượng cao. Bản gốc Ultimaker mà anh ta đã mua để sử dụng cá nhân cuối cùng cũng được sử dụng trong công ty. Kể từ đó, Eventuri đã chuyển sang Ultimaker 2+ và 2 Extended + để tạo mẫu cho hệ thống nạp của họ. Họ hiện đang cung cấp cho dòng sản phẩm Audi RS và dòng sản phẩm M-Power BMW, và cũng đang tìm kiếm hợp tác với các siêu xe như Lamborghini, PorscheFerrari.

Những thiết kế ống nạp in 3D phức tạp

Quá trình thiết kế ống nạp thực sự phức tạp, hình dáng rất cơ bản. In 3D làm cho quá trình từ thiết kế phức hệ tới hình mẫu vật lý trở nên nhanh hơn, cho phép  Eventuri đi từ nguyên mẫu đến thiết kế sau cùng với thời gian ngắn hơn mà linh hoạt hơn.

Với in 3D, Eventuri cũng có thể thử nghiệm chức năng và độ vừa khít của ống nạp in 3D trước khi phát triển những bộ phận sợi carbon cuối cùng. Nguyên mẫu như một phần chủ yếu của luồng vận hành, in 3D đã trở thành tài sản cực quan trọng cho quy trình phát triển ống nạp của Eventuri.

Bilat phát biểu: “ In 3D cho phép chúng ta linh hoạt hơn, thực sự bám sát vào thiết kế và tập trung vào những giải pháp hoàn hảo”.

Thử nghiệm sản phẩm trực tiếp trên xe Audi sau khi hoàn thành

Như đã minh họa, in 3D có thể làm nổi bật các bộ phận trong quy trình sản xuất được dùng trong công nghiệp ô tô. Ngoại trừ cung cấp thiết kế chi tiết lặp đi lặp lại nhanh, những phần in 3D đều có thể được sử dụng để thử nghiệm chức năng và độ vừa khít.

Xem thêm khám phá khả năng in 3D trong công nghiệp ô tô:

https://in3ds.com/cat/ung-dung-in-3d/o-to/

Rate this post