Michiel van der Kley đã làm việc cho dự án Egg một thời gian và anh ấy đã quyết định gửi vài thông tin tổng quan về dự án và cập nhật quy trình của anh ấy.

Tiến độ dự án Egg

Michiel giải thích với chúng tôi rằng: tôi đã bắt đầu một dự án in 3D lớn. Đây là một dự án mà mọi người đều được giúp đỡ.

Dự án này về in 3D, chia sẻ và về hỗ trợ cộng đồng đạt được mục tiêu. Tôi đã thiết kế một cái lều hình dạng quả trứng, kích cỡ 5x4x3, gồm 4760 viên đá. Mỗi viên đều độc nhất và khác biệt. Tất cả những viên đều được kết nối theo đúng trật tự trong xây dựng.

Tôi đang nhờ sự giúp đỡ từ mọi người để xây dựng ngôi lều này.

Những gì bạn có thể làm đó chính là in những viên đá với máy in 3D cao cấp Ultimaker. Theo cách này, mỗi người chính là một phần của việc xây dựng. Khi bạn thực hiện xong được một viên đá, tên của bạn sẽ khắc trên nó và sẽ nhìn thấy khi căn lều này được trưng bày.

Bạn có thể tự hỏi tại sao căn lều này đặc biệt.

Đối với chúng tôi, khi nhìn lần đầu nó thật đặc biệt, bản 3D tựa như tấm gương. Sau một lúc tôi tự hỏi những gì tôi có thể làm với công nghệ mới này. Tôi nghĩ chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi.  Chúng tôi cố gắng in những thứ có trước và cũng cố gắng

In những thứ chưa có. Đây là cách chúng tôi làm. Máy móc có thể đưa chúng tôi đạt được những điều mà có thể không làm được nếu thực hiện theo cách khác.

Tôi đã cố gắng bắt đầu trên một trang giấy trắng. Đặt những gì tôi yêu thích và truyền cảm hứng cho tôi một cách tự nhiên.

Đây là nơi tôi tìm thấy nguồn cảm hứng. Nhưng tôi cố gắng không sao chép. Ý tôi là: in 3D đã dẫn dắt chúng tôi. Và trong vài lĩnh vực tôi thấy có một vài điểm giống nhau.

Chúng tôi hoàn toàn tự do. Chúng tôi không phải làm việc với các nguyên tắc và luật lệ trong dây chuyền sản xuất cũ.

Chúng tôi có thể cách tân, bắt đầu với một sự giới hạn mà máy in có thể in được. Đó là những gì mà dự án đang hướng đến.

Nếu bạn so sánh với các phương pháp truyền thống, bạn có thể dễ dàng thấy những điểm khác biệt. Tôi muốn xây dựng mọi thứ mà không phải lập đội với chuyên gia. Tôi tự làm với sự giúp đỡ của vài người am hiểu nhiều về vật lý học.

Khi tôi muốn giới thiệu cấu trúc này, tôi không tìm một xưởng chuyên về xây dựng, tôi tự làm, nhưng dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của một vài người có nhà máy nhỏ tại nhà, cửa hàng hoặc trường học, nhìn thấy khả năng và niềm vui của phương pháp sản xuất mới. Vì vậy, đây không chỉ là việc xây dựng mà dự án hướng về.

Đây cũng là tự thân vận động và làm việc hướng về cộng đồng.

Con đường dẫn chúng tôi đi đến cuối là dự án Egg.

Đây không phải là thế giới của những chuyên gia, nhưng theo cách dân chủ thế giới.

Có thể tôi sai hoặc sai một phần, nhưng nó thỏa mãn một phần của những suy nghĩ tích cực.

Thật là một thế giới tuyệt vời của chúng tôi.

Bạn sẽ giúp tôi chứ?

Tôi đang lập kế hoạch cho một vài dự án tương tự trong tương lai.

Rate this post