Jonathan Brand là một nghệ sỹ đến từ New York, đã sáng tạo ra mẫu in 3D sống động – 1972 Honda CB500. Có phải đây là mẫu in 3D ấn tượng nhất mà bạn từng nhìn thấy hay không?

1972 Honda CB500

Mọi thứ thật hoàn chỉnh

Mọi chi tiết sắc nét kinh ngạc

Chia sẻ bài viết