• Bạn muốn dùng máy in 3D chỉ trong thời gian ngắn mà không muốn mua máy vì máy in 3D quá đắt?
  • Máy in 3D trong công ty của bạn bị hỏng đang đi sửa chữa và bạn cần gấp máy in 3D để in sản phẩm cho khách hàng?
  • Bạn đang có dự án cần dùng máy in 3D mà không muốn mua máy?

Hãy gọi điện cho chúng tôi để lấy máy về dùng trong thời gian bạn mong muốn nhé. Các máy in 3D bên dưới của In3DS lúc nào cũng có sẵn trong kho cho bạn và bạn có thể qua công ty chúng tôi lấy bất cứ lúc nào bạn muốn.

Khi gửi yêu cầu báo giá, bạn gửi chúng tôi đầy đủ các thông tin sau để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn nhanh hơn:

  • Tên người / Công ty muốn thuê máy .
  • Số điện thoại liên hệ.
  • Tên máy in 3D muốn thuê.
  • Địa chỉ đặt máy.
  • Thời gian thuê bao lâu.