Công nghệ in 3D cùng tương lai của thời trang mang tính cá nhân

Theo Jessica Joosse – người đang theo học thạc sĩ ngành thiết kế công nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp thế giới thứ tư cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngành thời trang và dệt may. Máy in 3D Ultimaker được xem là một công cụ hoàn hảo để nắm bắt và khám phá các … Đọc tiếp Công nghệ in 3D cùng tương lai của thời trang mang tính cá nhân